063 vignet zutphen guicci

[hollandmaps] [wie zijn wij] [kaarten nederland] [antieke  prenten] [contact] [voorwaarden - conditions]

groningen

Klik op de foto

beschrijving

REF.
nr

Prijs in     EUR

groninga dominium blaeu duits  Qq

Groninga Dominium   1641-49

Oud ingekleurde kaart van de provincie Groningen
W.J. Blaeu
Kaart gebaseerd op het ontwerp van Barthold Wicheringe.
Uit: “Tooneel der Verenigde Nederlanden en onderhorige Landschappen” ,
Met provinciewapen verwerkt in zeer fraaie cartouche.
Afmeting 38 x 49 cm.      Met gebruikelijke middenvouw
In perfecte staat.  Ref.  2:231 of 2:232

NN811

€ 620

groninga dominium blaeu 1616

Inclytis ac Potentibus Frisiae inter Amasum ac Lavicam sitae  1616

Oud ingekleurde kaart van de provincie Groningen
Door Barthold Wicheringe en gegraveerd door Evert Symonsz. Hamersveldt.
Losse atlaskaart uitgegeven met 5 jarig privilege aan Willem Jansz. Blaeu.
(in de kaart weergegeven als Guilielmi Iansonij)
2e Staat van deze kaart zonder tekst met opdracht aan Ubbo Emmius.
Afmeting 38 x 50 cm.
In zeer goede staat. Twee miniscule scheurtjes bij middenvouw.
Ref. J.J.Vredenberg-Alink IV A 2.  P.H. Wijk 42.4

NN778

 ver-
kocht

groningen en ommelanden tirion

Groningen en Ommelanden.   1757

Oud gekleurde kaart van de provincie Groningen.
Door Isaak Tirion.
Uit: I. Tirion  “Atlas van de XVII Nederlandsche Provintien” (A’dam 1757)
Kaart is gebaseerd op F. Halma, maar zonder de Waddeneilanden.
Afmeting 34 x 32 cm. Originele kleuring. Cartouche niet gekleurd.
In zeer goede staat.  Zeer lichte vouw links van middenvouw.
Ref.:Koeman A.N. Tir 7,  Vredenberg-Alink VA 14,  P.H. Wijk 76.3.

NN666

 ver-
kocht

groningen en ommelanden halma kl

Groningen en Ommelanden.    1725

Handgekleurde kaart van de provincie Groningen
Francois Halma.
Uit: “Tooneel der Verenigde Nederlanden en onderhorige Landschappen” , bij Hendrik Halma, Leeuwarden 1725
De kaart inclusief Waddenzee en waddeneilanden.
Met zeer fraaie cartouche en provinciewapen.  Latere kleuring
Afmeting 44 x 33 cm.      Met horizontale middenvouw
In perfecte staat.  Ref. Vredenberg-Alink V A 12.

NN554

€ 360

tabula frisiae groningae, territorii emdensis

Tabula Frisiae, Groningae, et Territorii Emdensis  c. 1690.
                                   
Oud ingekleurde kaart van de provincies Friesland, Groningen en Oost-Friesland (D).  Met alle waddeneilanden.
Vervaardigd door Nic. Visscher (met vermelding van privilege)
Uit:”Kaert-Boeck van de XVII Nederlandtsche Provincien”.
Uitgegeven door Nicolaas Visscher (II) te Amsterdam
Met kompas en twee cartouches.
Afmeting 44 x 55 cm.
In perfecte staat. Vaag vlekje midden rechts. Zeer fraaie kleuring.

NN789

 ver-
kocht

stadsplattegronden

groningen B&H 742

Groninga opulenta populosa, et validť contra hostiles, etc. 1575

Handgekleurde kaart van de stad Groningen.
Georg Braun & Frans Hogenberg
Uit: “De Praecipuis, totius Universi, Liber secundus”.  Franse editie.
Gedrukt te Keulen. Kaart genummerd 31 op de tekstzijde.
Afmeting 32.5 x 44 cm. 
Kaart in uitstekende staat.
Ref.: Koeman Atlantes Neerlandici B&H II nr. 31

NN742

 ver-
kocht

groninga

Groninga opulenta populosa, et validecontra hostiles, etc. 1609

Handgekleurde kaart van de stad Groningen.
Ludovico Guicciardini.
Uit: “Beschrijvinghe der gantscher Nederlanden”. Verso blank
Gedrukt bij Corn. Claesz, Amsterdam. Ie Staat zonder kaartnummer.
Afmeting 31.5 x 23 cm. 
Kaart in goede staat. Zeer lichte schuine vouw rechts.
Enkele zwakke plekken in papier, maar niet waarneembaar.
Ref. Guicciardini Illustratus Groningen-3.1.

NN548

ver-
kocht