063 vignet zutphen guicci

[hollandmaps] [wie zijn wij] [antieke  prenten] [contact] [voorwaarden - conditions]

voorwaarden - conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN BETALING

Alle in deze website vermelde prijzen luiden in Euro.
Indien ingelijste kaarten en prenten worden aangeboden, is de prijs inclusief inlijsting.
Op alle leveringen is de margeregeling van toepassing.

Bestellen:
U kunt prenten en kaarten bestellen per e-mail (
h.osch@chello.nl) of per telefoon
(026 840 1932 of 06-21 818 734). o.v.v. de titel of omschrijving van de prent of (bij kaarten) het referentie-nummer op de webpagina.
Wij geven u dan het te betalen bedrag op inclusief eventuele verzendkosten en kunnen verdere bijzonderheden met u bespreken.

Verzendopties:
Wij bieden standaard aan om te verzenden per gewone postbestelling. Daarnaast kan de koper verzoeken om per aangetekende verzending te versturen.
Ingelijste gravures worden standaard per gewone pakketpost verzonden. De kosten hiervan zijn gebaseerd op de standaard tarieven van PostNL en worden aan de koper doorberekend.
Overige binnenlandse en buitenlandse zendingen kunnen per geval in onderling overleg worden geregeld.

Betalingen:
Alle leveringen geschieden na voorafgaande betaling per Bank of contant.
Bij afhalen aan huis kan worden voldaan via PIN-betaling.

Bankrekening  voor SEPA-betaling: 
IBAN nr.  NL07ABNA0414611705 t.n.v. Antiquariaat Hans van Osch

Voor betalingen uit andere landen:
ABN-Amro bank:      BIC Code;     ABNANL2A
                                  IBAN            NL07ABNA0414611705
Paypal account:  (uitsluitend voor buitenlandse kopers)    
h.osch @chello.nl

Levering:
Levering geschiedt binnen twee werkdagen na ontvangst van uw betaling.
Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid zullen betrachten bij de verzending, nemen wij geen aansprakelijkheid voor de staat waarin de goederen bij de ontvanger zijn aangekomen.
Afgesproken kan worden op welke wijze de koper dit risico kan verzekeren.De kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.
Wij bieden standaard aan te verzenden per gewone postverzending.
Voor aangetekende verzending en verzekerde verzending kunnen afspraken worden gemaakt.  De kosten hiervoor worden vastgesteld op basis van de Post.NL tarieven.

Garanties:
Wij garanderen volledig, dat de geleverde gravures en kaarten originele drukken zijn uit of omstreeks (ca.) de tijd uit boeken of atlassen zoals omschreven in de aanbieding.
Alle relevante gebreken worden door ons vermeld over de staat, waarin de gravure of kaart verkeert. Dit met betrekking tot scheuren, vlekken, verkleuring, originele of latere inkleuring, marges etc.
Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen uitgesloten, kan de koper de gravures en kaarten binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst aan ons retourneren.
Wij verwachten, dat de gravure in dezelfde staat wordt teruggebracht als bij onze levering.
Wij vergoeden dan de overeengekomen aankoopprijs excl. de verzendkosten

General conditions for delivery and payment.

Prices:
All prices shown in this website are denominated in Euro.
When framed maps are offered, this will be mentioned. If so, the offer price will include the frame.
All prices include general sales tax. This tax cannot be reclaimed.

Ordering:
Maps and prints can be ordered preferably by e-mail (
h.osch@chello.nl) or during European Standard Day Time by telephone  +31 26 840 1932 or mobile phone +31621818734.
Please refer to the map title or reference number.
We will mention the total amount due, eventually including the postal charges.
Further particularies and special wishes can be discussed.

Shipping options:
We offer as standard shipping option uninsured postal (priority) delivery. The buyer can request for insured and/or recommended postal delivery.
We send in board rugged envelopes or tubes. The charges are based upon standard tariffs of the Dutch Postal Service and will be charged to the customer.
Special wishes can be expressed for delivery outside Europe.

Payment:
All transactions are due immediately in cash or bank transfer, before delivery to the customer.

Our Bank account is ABN-Amrobank in the name of: Antiquariaat Hans van Osch , Arnhem NL.

For payments from foreign countries we advise to use the international  SEPA transfer system by using
 BIC Code   ABNANL2A      and   our IBAN   NL07ABNA0414611705

Payments can also be made in the Euro Account with PayPal account name:   
 
h.osch@chello.nl

Delivery:
Delivery will take place within two workdays from the receipt of the clients’ payment.
Although we will prepare packaging for delivery with all carefulness. we cannot take responsability for the state of the shipped items upon arrival.
Customers can express their wish to use insurance. The shipping and insurance premium will be charged to the customer.

Guarantee:
We fully guarantee the authenticity of the sold maps and engravings as prints from books or atlasses printed in or around (ca.) the year mentioned in the description of the engravings.
All relevant deficiencies will be mentioned about the condition of the ordered item. This includes tears, stains, discolouration, original or later handcolour, paper quality and (framing) margins.
Unless explicitely excluded between the customer and ourselves, articles can be returned within 10 (ten) workdays after receipt by the customer.
We expect the engraving or map to be returned in the same state as from the departure delivery by us..
We will fully refund to the customer the purchase price of the bought item excluding shipping expenses.