063 vignet zutphen guicci

[hollandmaps] [wie zijn wij] [antieke  prenten] [contact] [voorwaarden - conditions]

wie zijn wij

Holland Maps is de internet site van Antiquariaat Hans van Osch.
Wij zijn gespecialiseerd in historische kaarten en topografische prenten en wij hebben ons vooral toegelegd op Nederlandse gravures uit de periode 16e t/m 18e eeuw.
Hierbij gaat het vooral om de kopergravure, die in deze periode het belangrijkste technische middel  is geweest voor het maken van afbeeldingen in de boekdrukkunst.

Uit deze tijd is een groot aantal Nederlandse cartografen voortgekomen, die met de vervaardiging van landkaarten, stadsplattegronden, zeekaarten etc. een belangrijk aandeel hebben gehad in het verkrijgen van het wereldbeeld vanaf de periode van de grote ontdekkingsreizen en de opkomst van de koopvaardij naar verre werelddelen.

In de 17e en 18e eeuw hebben zich een groot aantal kunstenaars toegelegd op het maken en graveren van topografische tekeningen. Duizenden tekeningen zijn door de opkomende drukkerijen met behulp van graveurs op koperplaten vastgelegd en in prentenboeken verspreid.Deze waren in die periode zeer populair bij een groot publiek.
De vele atlassen en kopergravures, die bewaard zijn gebleven, geven ons in de 21e eeuw een goed beeld van de situering van onze Nederlandse steden en dorpen en van de belangrijke gebouwen uit de roemrijke periode van onze Gouden Eeuw.

Door de eeuwen zijn niet alle kaarten en prenten geheel zonder gebreken gebleven. Wij streven ernaar u zo correct mogelijke  informatie te geven over de geboden kaarten en gravures.
Alle zichtbare onvolkomenheden zullen wij u naar beste weten vermelden, zodat u een juist oordeel krijgt over de staat waarin de door ons aangeboden gravures verkeren.

                                                                                               Hans en Tonny van Osch

                                               Privacy Verklaring

 In het kader van de nieuwe EU-wetgeving inzake de gegevensbescherming van EU-burgers,
De Algemene verordening Gegevensbescherming , of  AVG.

In dit verband delen wij mede, dat wij als antiquariaat over persoonsgegevens beschikken van onze eigen cliŽnten in de vorm van post-adressen en e-mail adressen.

Wij verwerken deze gegevens volgens de voorschriften van de AVG.

Wij verklaren, dat deze persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt om onze klanten na eerder verzoek op de hoogte te stellen van bijzondere aanbiedingen, en om van tijd tot tijd onze relaties individueel uit te nodigen voor antiek-, kunstbeurzen en fairs, waaraan wij als onderneming deelnemen.

Deze gegevens zijn exclusief in ons bezit en worden niet aan derden doorgegeven.

Indien u onze berichten,  uitnodigingen en mails niet wilt ontvangen kunt u dit ons per post of
mail (
h.osch@chello.nl ) kenbaar maken. 
Uw verzoek zullen wij respecteren en u uitschrijven uit ons bestand.
 

Onze website maakt geen gebruik van cookies of andere applicaties
die identificeerbare gegevens van bezoekers registreert.